KIỂM TRA BẢO HÀNH

Vui lòng điền số điện thoại để tra cứu thông tin thời hạn bảo hành:Thông tin thời hạn bảo hành:

# Tên sản phẩm Trạng thái Model Ngày kích hoạt Ngày hết hạn
#{{$index + 1}} Tên sản phẩm{{item.ProductName}} Trạng tháiĐang bảo hành Model{{item.ProductModel}} Ngày kích hoạt{{item.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}} Ngày hết hạn{{item.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}